Spływy kajakowe na Wieprzu
Informacje o rzece Wieprz

Wieprz jest jedną z największych rzek we wschodniej Polsce. Według pomiarów GPS, analizy dostępnych zdjęć lotniczych i satelitarnych, jej całkowita długość wynosi 368,3 km. Ważniejsze dopływy Wieprza to: Tyśmienica (75 km), Bystrzyca (70,3 km), Świnka (39,5 km), Giełczew (44,8 km), Wolica (41,6 km), Łabuńka (35,4 km) i Por (52,6 km).
Wieprz bierze swój początek w południowo – wschodniej części województwa. Wypływa z Jeziora Wieprzowego w Wieprzowie Tarnawackim, około 5 km od Tomaszowa Lubelskiego. Płynąc na północny – zachód przecina kilka krain geograficznych: Roztocze Środkowe, Padół Zamojski, Działy Grabowieckie, Obniżenie Dorohuckie, Płaskowyż Świdnicki, Wysoczyznę Lubartowską, Pradolinę Wieprza i uchodzi do Wisły w okolicy Dęblina. Niepowtarzalny krajobraz doliny rzeki Wieprz tworzą nieregularne, meandrujące koryto otoczone drzewami i zaroślami, kwieciste łąki urozmaicone kępami drzew i krzewów oraz malownicze skarpy i wytworzone na piasku murawy. Rzeka jest jednym z najważniejszych korytarzy ekologicznych w regionie, tworzy liczne siedliska dla wielu gatunków roślin i zwierząt.
Urozmaicona linia brzegowa, bogata roślinność i zadrzewienia na brzegach sprawiają, że wody Wieprza są pełne życia. Występuje w nich wiele gatunków ryb charakterystycznych dla rzek nizinnych. Górny, roztoczański odcinek Wieprza, stanowi krainę pstrąga i lipienia, które osiągają tutaj imponujące rozmiary.
Dzięki centralnemu położeniu oraz trasie przepływu, Wieprz jest określany jako główna rzeka Lubelszczyzny. Jej wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz centralne położenie w województwie lubelskim stwarzają doskonałe warunki do rozwoju turystyki aktywnej, głównie turystyki kajakowej. Pokonując kajakiem kolejne odcinki rzeki możemy poznać i podziwiać Lubelszczyznę.
Przemysłowa 27
08-500 Ryki

Darek - 609 240 217
Roman - 516 157 116
Patryk - 695 129190

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram